Projekt dofinansowany ze środków

27

Szkoła im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach

ul. Halna 58 (1931–1939)

Początkowo nauka we wsi odbywała się tylko w okresie zimy w prywatnych domach lub wynajętych pomieszczeniach. Zajęcia prowadzone były przez niewykwalifikowane osoby. Systematyczna nauka rozpoczęła się w 1909 r., kiedy to Władysław hr. Zamoyski podjął starania założenia szkoły w Brzegach. Zarządca dóbr Zamoyskiego, Wincenty Szymborski, w obecności m.in. ks. Jana Madeja, zakupił w imieniu hrabiego od Wojciecha Budza drewniany budynek z 1873 r. Hr. Zamoyski ofiarował budynek gminie i pomógł także w jego remoncie dostarczając niezbędnego budulca. Gmina zajęła się natomiast organizacją prac remontowych. Były one prowadzone w okresie wiosny i lata, a jesienią 1909 r. w wyremontowanym budynku szkoły rozpoczęła się nauka. Pierwszym nauczycielem był Bronisław Michalik, który pracował na tym stanowisku do wybuchu I wojny światowej w 1914 r. Do Brzegów powrócił w 1920 r. W międzyczasie zastępowały go pani Kuczweilówna, Aniela Galicówna oraz Maria Łukasiewiczówna. Z powodu częstych zmian nauczycieli i nieregularnych zajęć poziom nauki był niestety bardzo niski.

Ze względu na zły stan budynku szkolnego postanowiono wybudować nową murowaną szkołę. Początkowo miała stanąć w przysiółku Bigosówka, ostatecznie 6 lipca 1927 r. ustalono lokalizację w przysiółku Karnaflówka. Do czasu wybudowania nowego obiektu w latach 30., nauka odbywała się w starym budynku, który w tym czasie był w coraz gorszym stanie technicznym. Nie zachował się do dzisiejszych czasów. Na jego miejscu wybudowano remizę Ochotniczej Straży Pożarnej.

Szkoła im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Fot. Z. Moździerz, 2013