Projekt dofinansowany ze środków

04

Relikty papierni górnej i elektrowni

Kuźnice 14

Po upadku hut zakopiańskich w latach 80. XIX w. Magnus Peltz, ówczesny właściciel Zakopanego, utworzył dwie papiernie. Pierwsza z nich znajdowała się przy drodze do Kuźnic powyżej ronda i przetrwała do 28 stycznia 1945 r., kiedy to została wysadzona w powietrze przez wycofujące się wojska niemieckie. Była to tzw. papiernia dolna. Papiernia górna istniała w Kuźnicach do 1895 r., kiedy uległa zniszczeniu w pożarze wywołanym przez piorun. W jej pozostałościach w 1914 r. Władysław hr. Zamoyski, następny po Magnusie Peltzu właściciel dóbr zakopiańskich, zbudował elektrownię, która działa do dzisiaj. W okresie międzywojennym dostarczała ona energię elektryczną do oświetlenia Zakopanego.

Papiernia górna, potem elektrownia. Fot. Henryk Jost, ok. 1914