Projekt dofinansowany ze środków

20

Pomnik Władysława hr. Zamoyskiego

ul. Krupówki obok nr 52 (2003, proj. Michał Gąsienica Szostak),
Pomnik Władysława hr. Zamoyskiego na Krupówkach. Fot. D. Moździerz, 2013

Powyżej skrzyżowania ulicy Krupówki i Alei 3-go Maja, stoi na kamiennym postumencie, odlana w brązie, dwumetrowa figura hrabiego Władysława Zamoyskiego. Pomnik autorstwa Michała Gąsienicy Szostaka został uroczyście odsłonięty 11 listopada 2003 r.

Urodzony, wychowany i wykształcony we Francji, z doświadczeniem zdobytym podczas zaoceanicznych podróży – dla miasta Zakopane zasłużony jest w szczególny sposób. Zamoyski w 1889 r. kupił dużą część terenu zarówno w Tatrach, jak i na Podhalu. Wspierał miejscową działalność społeczną, przyczynił się do uruchomienia linii kolejowej Chabówka–Zakopane. Dzięki jego determinacji w 1902 r. zakończył się wieloletni spór o Morskie Oko w Tatrach, które rozjemczy sąd w Grazu uznał za leżące w obrębie własności hrabiego. Zamoyski był również członkiem honorowym Towarzystwa Tatrzańskiego i wraz ze Stanisławem Witkiewiczem uznany został pierwszym, honorowym obywatelem Zakopanego.