Projekt dofinansowany ze środków

19

Pomnik dra Andrzeja Chramca przed Urzędem Miasta

ul. Kościuszki nr 13 (2006, proj. Tomasz Ross)

Przed Urzędem Miasta mieszczącym się przy ul. Kościuszki 13 stoi, odsłonięty 11 listopada 2006 r., pomnik dra Andrzeja Chramca autorstwa artysty rzeźbiarza Tomasza Rossa.

Dr Andrzej Chramiec (1859–1939) był pierwszym góralem zakopiańskim, który ukończył wyższe studia – na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po studiach wrócił w rodzinne strony i otworzył własną praktykę lekarską, a następnie zakład wodoleczniczy z pensjonatem.

Był człowiekiem biorącym aktywny udział w życiu społecznym Zakopanego. W latach 1886–1906 był radnym gminy, a następnie w okresie 1902–1906 pełnił funkcję wójta. Wspierał starania Władysława hr. Zamoyskiego dotyczące doprowadzenia linii kolejowej do Zakopanego, a jako wójt zrealizował budowę wodociągu. Za jego kadencji zorganizowano ochotniczą straż pożarną, a także wytyczono kilka nowych ulic. Przekonywał górali do budowy kominów w kurnych chałupach podhalańskich. W jego czasach reklamowano Zakopane jako miejscowość turystyczno-uzdrowiskową.

Fragment pomnika dra Andrzeja Chramca przed Urzędem Miasta. Fot. D. Moździerz, 2013