Projekt dofinansowany ze środków

17

Oddział „Bazaru Polskiego”

filia Spółki Handlowej, ul. Chramcówki 16 (1905, 1911) Historia

Historia budynku jest mało znana. Po numerze konskrypcyjnym „1143” można stwierdzić, że został on wzniesiony ok. 1905 r. Przez Zamoyskiego został prawdopodobnie zakupiony ok. 1911 r., po wzniesieniu „Bazaru Polskiego” i podobnie jak w nim, umieszono tu filię Spółki Handolwej [patrz: Bazar Polski, ul. Krupówki 41 oraz Spółka Handlowa, ul. Kościeliska 2d].

Dawny oddział „Bazaru Polskiego” przy ul. Chramcówki. Fot. D. Moździerz, 2009