Projekt dofinansowany ze środków

24

„Herbaciarnia” Zamoyskiego

Skwer ks. Mirosława Drozdka (1890, ok. 1913)
Dawny budynek „Herbaciarni” Zamoyskiego. Fot. H. Jost, 1940. MT ZA

W miejscu dzisiejszego Skweru ks. Mirosława Drozdka u zbiegu ulic Krupówki i Kościeliskiej, stał do 1940 r. budynek zakupiony przez Zamoyskiego, w którym miało swoją siedzibę „Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Męskiej i Żeńskiej” oraz znajdowała się tzw. „Herbaciarnia Zamoyskiego”.

Historia obiektu nie jest znana, ale na podstawie numeru konskrypcyjnego „456” można stwierdzić, że został on wybudowany ok. 1890 r. przez Józefa Pęksę.

 

Do ok. 1910 r. mieściła się tu „Restauracya [!] i cukiernia” Julii Kościesz, co potwierdzają archiwalne zdjęcia. Budynek zakupił Władysław hr. Zamoyski, który urządził tu wspomnianą „Herbaciarnię”, a także udostępnił lokal na siedzibę „Stowarzyszenia Katolickiego”. Budynek funkcjonował także w okresie międzywojennym. W 1940 r. został rozebrany przez Niemców podczas
tzw. akcji porządkowej („Ordnungsaktion”).