Projekt dofinansowany ze środków

Szlak hr Wł. Zamoyskiego
- dobroczyńcy Zakopanego