Relikty papierni górnej i elektrowni, Kuźnice nr 14

Papiernia górna, potem elektrownia. Fot. Henryk Jost, ok. 1914
Papiernia górna, potem elektrownia. Fot. Henryk Jost, ok. 1914

Po upadku hut zakopiańskich w latach 80. XIX w. Magnus Peltz, ówczesny właściciel Zakopanego, utworzył dwie papiernie. Pierwsza z nich znajdowała się przy drodze do Kuźnic powyżej ronda i przetrwała do 28 stycznia 1945 r., kiedy to została wysadzona w powietrze przez wycofujące się wojska niemieckie. Była to tzw. papiernia dolna. Papiernia górna istniała w Kuźnicach do 1895 r., kiedy uległa zniszczeniu w pożarze wywołanym przez piorun. W jej pozostałościach w 1914 r. Władysław hr. Zamoyski, następny po Magnusie Peltzu właściciel dóbr zakopiańskich, zbudował elektrownię, która działa do dzisiaj. Więcej na ten temat zobacz ‑ Henryk Jost: O zakopiańskich papierniach i papiernictwie w Tatrach. „Wierchy” 36: 1967, s. 180‑190.

Elektrownia wodna Kuźnice
Elektrownia wodna Kuźnice