Pomnik dra Andrzeja Chramca przed Urzędem Miasta (2008, proj. Ross), ul. Kościuszki nr 13

Pomnik dra Andrzeja Chramca
Pomnik dra Andrzeja Chramca

Przed Urzędem Miasta mieszczącym się przy ul. Kościuszki 13 stoi, odsłonięty 11 listopada 2006 r., pomnik dra Andrzeja Chramca autorstwa artysty rzeźbiarza Tomasza Rossa.


Dr Andrzej Chramiec (1859 – 1939) był pierwszym góralem zakopiańskim, który ukończył wyższe studia – na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po studiach wrócił w rodzinne strony i otworzył własną praktykę lekarską, a następnie zakład wodoleczniczy z pensjonatem. Miał siedmioro dzieci.

Był człowiekiem aktywnie udzielającym się w życiu społecznym Zakopanego.  W latach 1886–1906 zajmował stanowisko radnego gminy, a następnie 1902–1906 – wójta. Wspierał starania Władysława hr. Zamoyskiego dotyczące budowy wodociągów oraz doprowadzenia linii kolejowej do Zakopanego.


Za jego kadencji zorganizowano straż pożarna, a także wytyczono kilka nowych ulic. Przekonywał górali do budowy kominów w kurnych chałupach podhalańskich. W jego czasach reklamowano Zakopane jako miejscowość turystyczno-uzdrowiskową.
[19]Fragment pomnika dra Andrzeja Chramca przed Urzędem Miasta. Fot. D. Moździerz, 2013
[19]Fragment pomnika dra Andrzeja Chramca przed Urzędem Miasta. Fot. D. Moździerz, 2013