Zbiornik wody na Antałówce (1906, proj.)

Zbiornik wody na Antałówce
Zbiornik wody na Antałówce

Historia obiektu związana jest z budową sieci wodociągowej w Zakopanem, którą zaprojektował w 1904 r. inż. Ignacy Radziszewski z warszawskiej firmy Drzewiecki-Jeziorański. Wg projektu zbiorniki wody przewidziano w Kuźnicach i pod Capkami. Budowę rozpoczęto w 1905 r. Wykonawcą prac, którymi kierowali kolejno inżynierowie Stanisław Horoszkiewicz i Michał Kornella, było przedsiębiorstwo Zygmunta Rodakowskiego ze Lwowa. Sieć wodociągowa poprowadzona została głównymi ulicami Zakopanego: Zamoyskiego, Krupówkami, Witkiewicza, Jagiellońską, Chramcówkami, Nowotarską i Kościeliską, a zasilały ją dwa ujęcia: istniejące już w Kuźnicach i nowe – „Pod Capkami”. Ostatecznie jeszcze w 1905 r. eksperci opowiedzieli się za zbiornikiem wyrównawczym na Antałówce. Obiekt został wzniesiony w 1906 r., o czym świadczy data na frontowej elewacji. Projekt wykonał w marcu tegoż roku Emil Mazurski jeden z kierowników budowy wodociągu.

Komisyjnie przejęcie przez władze gminy wodociągu od wykonawcy nastąpiło 21-22 października 1908 r., co umożliwiło podłączanie się do niego indywidualnych odbiorców.

Architektura obiektu reprezentuje historyzm i odszukać w niej można elementów tzw. stylu arkadowego. Uproszczenia charakterystyczne dla budowli technicznych nadają jej pewien rys modernistyczny.
Zbiornik wody na Antałówce. Fot. Anna Karpiel, 2005
Zbiornik wody na Antałówce. Fot. Anna Karpiel, 2005